Kuiz

 • 1Ku mund të merrni çertifikatën për pronën tuaj? - option1 
 • 2Ju do të dënoheni nëse nuk paguani faturat e energjisë elektrike? - option1 
 • 3Cka është amandamenti: - option1 
 • 4Zgjidh përgjigjen e duhur nëse institucionet shtetërore janë radhitur sipas rendësisë nga me e fuqishme duke përfunduar te më pak e fuqishme: - option1 
 • 5Nëse prindërit kanë 2 djem dhe 2 vajza, kush ka të drejtën ligjore të trashëgoj pronën me rastin e vdekjes së prindërve? - option1 
 • 6Nëse personi nuk flet gjuhën zyrtare në gjyq: - option1 
 • 7Në cilat raste identiteti i deshmitarit mund të mbrohet në gjyq (“Dëshmitar i mbojtur”)? - option1 
 • 8A ka të drejtën e heshtjes (në kodin penal) personi i akuzuar? - option1 
 • 9Publiku dhe mediat mund të jenë prezent në një seance gjyqësore: - option1 
 • 10Sa persona ulen në panel në rastet penale kur dënimi është më i madh se 5 vjet burg? - option1 
 • 11Si emërohen gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese? - option1 
 • 12Nese nuk keni mundësi financiare të merrni avokat, ju mund të merrni ndihmë juridike “pro bono” në: - option1 
 • 13Sundimi i ligjit do të thotë se ligji është i njejtë për të gjithë dhe askush nuk është mbi ligjin? - option1