Kontakti

Adresa USAID NCSC Rr.Pashko Vasa 8, 10 000 Prishtinė, Kosova   Numrat kontaktues Tel +381 (0) 38 243 888   E-mail info@brendadrejtesise-ks.com

Na shkruani
photo