Fatime Sefaj - Lajši(Suzana Eshrefi)

Aktore teatri qe nga viti 1976

Filmat:

Era dhe Lisi
Prroji vershues
Gjurmet e bardha
Pikniku
Anatema
Kolonel Bunker
Kodi i jetes
Azem Bejta
á
Teater:

Njeriu qe pa vdekjen me sy
Deli Uka
Dan Shejtani
Krushqit e ngrire
Gjashqi